Velkommen til RygKompagniet

Hvis du har smerter, enten periodevis eller kronisk, enten svage og irriterende eller stærke og invaliderende, så vil vi gerne invitere dig til at opleve en ny måde at håndtere og bekæmpe dem på.

 

Vi lægger vægt på at du kommer til at forstå hvordan din krop reagerer, og dermed hvad smerter opstår af, for kun med den forståelse har du selv mulighed for at handle på det. Vi plejer at sige at det som regel er ganske let at fjerne smerterne. Det der kræver noget opmærksomhed er hvordan du selv kan opretholde balancen i din krop, så smerterne holder sig væk. Vi kan ikke love dig smertefrihed gennem livet, men vi kan vise dig at du har et valg. For nogle er det små, simple øvelser der holder smerterne væk, for andre kan mere omfattende livsstilændringer være nødvendige. Det kan vi ikke vide i forvejen, så træf dit første valg og kom ind til en konsultation, så vi sammen kan teste os frem til de løsninger som giver mest lindring og frihed til at leve det liv du gerne vil – uden smerter.

Mange hilsner
RygKompagniet

Vil du have nyheder fra RygKompagniet?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.
Vi udsender højst en gang om måneden, og aldrig reklamer!

 

Torben Frank Andersen
Direktør
PhD. i Biologi, Alfa-Kinesiolog (RAB)

Med en helt unik kombineret baggrund som forsker i Biologi og en komplementær uddannelse i Alfa-Kinesiologi, har Torben siden 1999 arbejdet med smertepatienter, lige fra ”almindelige” rygsmerter, hovedpiner og museskader til komplicerede, stærkt invaliderende smerter hos langtidssygemeldte smertepatienter, som har været opgivet af det etablerede sygevæsen.

 

Metoden er grundlæggende holistisk og tager hensyn til alle sammenhænge i kroppen, og Torben har derfor også siden 2004 arbejdet med allergier, fobier og traumer i firmaet AllergiKompagniet. ”Ubalancer hænger ofte sammen og derfor har vi et tæt samarbejde mellem disse to, tilsyneladende forskellige, områder. Vi ser f.eks. mange migræne- eller gigtplagede klienter som har smerter pga. fødevareallergier, så smerter kan godt komme fra allergier, ligesom svækkelse af kroppen pga. smerter kan udløse allergiske reaktioner” udtaler Torben. Desuden har Torben holdt foredrag og kurser for mange tusinde mennesker gennem denne periode, og har fået stor ros for det med næsten udelukkende tilfredse deltagere.

Alfa-Kinesiologi

Kinesiologi er udviklet som testværktøj af en amerikansk kiropraktor i 1960’erne, og er baseret på muskeltestning som et middel til at afsløre ubalancer i kroppen. Der er gennem de seneste 50 år udviklet talrige versioner af kinesiologien og over 100.000 behandlere er uddannet i metoderne over hele verden i dag.

 

Alfa-Kinesiologi er specielt udviklet til dyb afbalancering i krop og underbevidsthed ved at kombinere specielle, effektive værktøjer til identifikation og afbalancering. Alfa-Kinesiologi er RAB-godkendt i Danmark. Det er en godkendelse der sikrer at behandleren har en grundig teoretisk baggrund, hvilket f.eks. betyder at også kommuner og forsikringsselskaber kan benytte vores tilbud.

RygKompagniet er specialiseret i at forebygge og behandle diverse smertetilstande gennem en holistisk og biologisk analyse af kroppen. Vores erfaringer er samlet gennem snart 20 års arbejde med behandling af klienter, foredrag for over 10.000 personer i aftenskolesammenhæng, heldageskurser for over 1200 kommunalt ansatte i over 20 kommuner og for flere tusinde personer i fagforeninger og andre virksomhedsorienterede sammenhænge, samt internatkurser for over 100 stærkt smerteplagede langtidssygemeldte henvist af sagsbehandlere når det offentlige sygevæsen ikke kunne gøre mere. I alle disse grupper har vi kunne opnå bemærkelsesværdige resultater med smertefrigørelse og undervisning i årsagerne til smerterne.

”Du skal IKKE lære at leve med din smerte
– den KAN fjernes UDEN medicin!”

Tidsbestilling
70 25 50 88

Gode grunde til at vælge RygKompagniet

 • 100% fri for medicin, nåle og hypnose
 • 19 års erfaring med smertebehandling
 • Unik testmetode som også kan identificere ikke-diagnosticerbare smerter
 • 87% af alle lændesmerter fjernes i gennemsnit, uanset årsagen til smerterne (sygemeldte undtaget)
 • Mere end 50% langtidssygemeldte tilbage på arbejde igen efter endt kursus
 • 97% får fjernet eller lindret rygsmerter, hovedpine, museskade, tennisalbue, frossen skulder og lignende
 • Metoden er baseret på indgående biologisk og fysiologisk forståelse af helhed og dynamik i kroppen
 • RAB-godkendt uddannelse (Registreret Alternativ Behandler), der sikrer dig en tryg behandling af kompetente behandlere
 • Vi er landsdækkende
 • Metoderne er fuldstændig harmløse
 • Metoderne kan bruges på alle

De 4 områder

Vi fokuserer på at skabe balance i kroppen, for en krop i balance er selvregenererende og selvhelbredende. Det gør vi ved at fokusere på de 4 områder: Fysikken, kemien, psyken, og energisystemet.

Fysikken

Den måde vi er bygget på og den måde vi bruger vores fysik på spiller en afgørende rolle for om kroppen kan holde til de belastninger den udsættes for. Der er forskel på hvordan belastninger påvirker en høj og tynd person sammenlignet med en lavere, mere robust bygget. Der er forskel på om man har stillesiddende ensidigt gentaget arbejde, eller om man har varieret, symmetrisk arbejde. Der er forskel på hvordan hårdt fysisk arbejde og kontorarbejde påvirker. Og endelig så spiller ”sofaskader” også en rolle, dvs. hvad du foretager dig i din fritid. Endelig så er motion den bedste medicin for led, muskler og hjerne, så længe den bliver foretaget korrekt. Vi iagttager, korrigerer og rådgiver i forhold til statikken, dvs. den kropsholdning du har, og ALT spiller en rolle. Vi lærer dig at gå korrekt, sidde korrekt, ligge korrekt, løfte korrekt, og giver dig nogle værktøjer til at kunne håndtere de udfordringer din krop møder i form af øvelser og små simple redskaber til egenbehandling. Desuden råder vi over meget effektive metoder til behandling og afspænding over for en lang række smertetilstande.

Kemien

Det er det brændstof din ”motor” kører på. Din mad og drikke. Ligesom i en bilmotor er det vigtigt at indtage det rigtige brændstof og gøre det i de rigtige mængder hvis man gerne vil have motoren til at yde sit bedste. Nogle tåler fint at gøre alle de forkerte ting, mens andre er nødt til at passe meget mere på for at maden ikke ødelægger kroppens væv indefra. Det spiller derfor en rolle hvad du spiser, hvordan du fordøjer det du spiser, hvilken tarmflora du har til at danne de rigtige stoffer til din krop, hvordan du optager næring, og hvordan du forarbejder og udskiller affaldsstoffer. Vi hjælper dig til at identificere de ting som du med fordel vil skulle undvære eller spise mere af for at optimere kroppen og undgå smerter.

Psyken

Nogle siger at 80% af alle skavanker sidder nord for rygraden, og det er nok ikke det halve galt. Psyken spiller en kæmpemæssig rolle i forbindelse med vaner/uvaner, i forbindelse med forskellige overbevisninger og handlemønstre, ved angsttilstande og i forbindelse med traumebehandling, dvs. hvis man har været udsat for ulykker el.lign. Muskler spænder ofte op når man kommer i tilsvarende situationer som under en ulykke. F.eks. hvis man er blevet påkørt og fået en piskesmældsskade, forbinder hjernen det med risiko for yderligere skade når man sætter sig ind i en bil, og så spænder muskler i hals-/nakkeregionen op for at beskytte centralnervesystemet. Dermed virker afspænding først langsigtet når man har elimineret den stress der var forbundet med ulykken. Vi råder over simple, ufarlige teknikker til at trænge dybt ned i underbevidstheden uden hypnose og eliminere gamle, unyttige ”programmer” som kan være med til at fastholde smertetilstande både lokalt og generelt.

Energisystemet

Akupunktursystemet består af nogle kanaler kaldet meridianer, som fordeler energifrekvenser og elektriske signaler rundt i kroppen, hvor cellerne har receptorer som modtager disse og får cellerne til at foretage de handlinger som signalerne beder om. Hvor energibaner krydser hinanden sidder akupunkturpunkter som hjælper til at styre energien. Hvis der kommer blokeringer på en meridian eller i et akupunkturpunkt er det ligesom en dæmning i en flod der skaber tørke(underenergi) på den ene side og oversvømmelse (overenergi) på den anden. Begge dele skaber ubalancer som kroppen kan vise sig som smerter. Vi tester og afbalancerer disse ubalancer og anviser metoder så du selv kan opretholde et flow i systemet fremover.

Tidsbestilling
70 25 50 88

Det er som regel ganske let at fjerne smerter. Det svære består i at skabe det indre miljø i kroppen hvor nye smerter ikke kommer igen, og det vil ofte kræve at vi kigger på og ændrer i ALLE de 4 områder. Vi skal ikke diktere hvordan du skal leve dit liv, men vi kan rådgive dig om at du har et VALG, og med de rette valg kan du være smertefri.

Vi behandler blandt andet

 • Rygsmerter i hele ryggen
 • Ischias
 • Uens Benlængde
 • Muskelspændinger
 • Museskade
 • Tennisalbue
 • Frossen skulder
 • Diskusprolaps
 • Ledsmerter
 • Gigtlidelser, både slid og leddegigt
 • Piskesmæld
 • Bækkenløsning
 • Smerter relateret til Arbejdsskader/ulykker
 • Hovedpine
 • Migræne
 • Postoperationelle smertetilstande/arvævssmerter
 • Fibromyalgi
 • Udiagnosticerbare smerter