Smertebehandling

Hos RygKompagniet

Lærer du at få et sundt liv

Kort fortalt giver vi dig en bedre forståelse af årsagerne til dine lidelser. Vi fokuserer på kroppen som en helhed og derfor inkluderer vi elementer som kropsholdning, ernæringsvejledning, mentaltræning og energiøvelser i behandlingsforløbet.

Lærer du at slippe af med dine lidelser

Lad dig ikke nøjes med beskeden om, at du skal lære at leve med dine smerter. Ondt i ryggen skyldes f.eks. en række påvirkninger som vi alle udsættes for i dagligdagen, og som vi kan regulere på. Ud over at afspænde de ramte muskler, fokuserer vi på at korrigere de daglige påvirkninger så slid og smerter mindskes.

”Du skal IKKE lære at leve med din smerte
– den KAN fjernes UDEN medicin!”

Tidsbestilling
70 25 50 88

Rygsmerter

En folkesygdom. Vi har ofte en meget travl hverdag, vor vi gennem årene gradvist nedbryder kroppen, især ryggen.

80% af alle danskere har en gangart, der med tiden ødelægger ryggen, og både hårdt fysisk arbejde og stillesiddende arbejde gør det værre. Desuden spiller kosten en væsentlig rolle for syrebelastning af leddene, og overvægt er med til at øge og skævvride belastningen på alle bærende led. At de færreste får motioneret, eller belaster forkert når de gør det, bidrager blot yderligere til nedbrydningen af ryggen.

Vi lærer klienterne hvordan de bruger ryggen rigtigt og forebygge skæve belastninger. Vi rådgiver om kostændringer som for de fleste vil give anledning til vægttab og mindske inflammation. Desuden underviser vi klienten i hvordan man selv med få, enkle midler kan fjerne og forebygger de fleste rygsmerter.

Arbejds-/fritidsskader

Alle pludseligt opståede skader ved uheld, løft, fald mv., f.eks. diskusprolaps og piskesmæld.

Ud over at der opstår en skut skade på muskler, led og knogler, vil det typisk også fremkalde skæve bevægelsesmønstre, der kan være med til at forværre smerterne. Desuden er der også ofte et væsentligt psykisk element, enten som et traume fra ulykken, eller fordi man ikke har haft tid til at indstille sig på et liv med begrænsninger.

Vi lærer klienterne hvordan de skal bruge deres krop uden at forværre tilstanden eller fremkalde yderligere skade. Vi afspænder også de muskler som ikke er beskadiget, hvilket ofte giver en væsentlig lindring. Vi lærer desuden klienterne at håndtere deres situation gennem stressafbalancering, og fjerner eventuelle mentale blokeringer og betingede reflekser fremkaldt af ulykken.

Livsstilsskavanker

Vi har efterhånden indrettet vores samfund på en måde, hvor ingen har tid nok.

Heraf følger stress, udbrændthed, og en masse måder at skære hjørner på, fordi vi alligevel gerne vil følge med. De skavanker som dette resulterer i – ud over smerter – er mave/tarmproblemer, astma og allergi, migræne, gigtlidelser, depressioner, fibromyalgi mv.

Vi søger at øge bevidstheden om årsagerne til klientens skavanker, så man bliver bedre rustet til at imødegå disse. Vi tester påvirkninger fra fysiske belastninger, psykiske stressfaktorer og kosten, ligesom vi rådgiver omkring øvelser til at styrke kroppen og dens immunforsvar. Vi råder over teknikker som er uhyre effektive til stressfrigørelse, så klienten kan håndtere belastende situationer meget mere hensigtsmæssigt og uden stress.

De 4 områder

Vi fokuserer på at skabe balance i kroppen, for en krop i balance er selvregenererende og selvhelbredende. Det gør vi ved at fokusere på de 4 områder: Fysikken, kemien, psyken, og energisystemet.

Fysikken

Den måde vi er bygget på og den måde vi bruger vores fysik på spiller en afgørende rolle for om kroppen kan holde til de belastninger den udsættes for. Der er forskel på hvordan belastninger påvirker en høj og tynd person sammenlignet med en lavere, mere robust bygget. Der er forskel på om man har stillesiddende ensidigt gentaget arbejde, eller om man har varieret, symmetrisk arbejde. Der er forskel på hvordan hårdt fysisk arbejde og kontorarbejde påvirker. Og endelig så spiller ”sofaskader” også en rolle, dvs. hvad du foretager dig i din fritid. Endelig så er motion den bedste medicin for led, muskler og hjerne, så længe den bliver foretaget korrekt. Vi iagttager, korrigerer og rådgiver i forhold til statikken, dvs. den kropsholdning du har, og ALT spiller en rolle. Vi lærer dig at gå korrekt, sidde korrekt, ligge korrekt, løfte korrekt, og giver dig nogle værktøjer til at kunne håndtere de udfordringer din krop møder i form af øvelser og små simple redskaber til egenbehandling. Desuden råder vi over meget effektive metoder til behandling og afspænding over for en lang række smertetilstande.

Kemien

Det er det brændstof din ”motor” kører på. Din mad og drikke. Ligesom i en bilmotor er det vigtigt at indtage det rigtige brændstof og gøre det i de rigtige mængder hvis man gerne vil have motoren til at yde sit bedste. Nogle tåler fint at gøre alle de forkerte ting, mens andre er nødt til at passe meget mere på for at maden ikke ødelægger kroppens væv indefra. Det spiller derfor en rolle hvad du spiser, hvordan du fordøjer det du spiser, hvilken tarmflora du har til at danne de rigtige stoffer til din krop, hvordan du optager næring, og hvordan du forarbejder og udskiller affaldsstoffer. Vi hjælper dig til at identificere de ting som du med fordel vil skulle undvære eller spise mere af for at optimere kroppen og undgå smerter.

Psyken

Nogle siger at 80% af alle skavanker sidder nord for rygraden, og det er nok ikke det halve galt. Psyken spiller en kæmpemæssig rolle i forbindelse med vaner/uvaner, i forbindelse med forskellige overbevisninger og handlemønstre, ved angsttilstande og i forbindelse med traumebehandling, dvs. hvis man har været udsat for ulykker el.lign. Muskler spænder ofte op når man kommer i tilsvarende situationer som under en ulykke. F.eks. hvis man er blevet påkørt og fået en piskesmældsskade, forbinder hjernen det med risiko for yderligere skade når man sætter sig ind i en bil, og så spænder muskler i hals-/nakkeregionen op for at beskytte centralnervesystemet. Dermed virker afspænding først langsigtet når man har elimineret den stress der var forbundet med ulykken. Vi råder over simple, ufarlige teknikker til at trænge dybt ned i underbevidstheden uden hypnose og eliminere gamle, unyttige ”programmer” som kan være med til at fastholde smertetilstande både lokalt og generelt.

Energisystemet

Akupunktursystemet består af nogle kanaler kaldet meridianer, som fordeler energifrekvenser og elektriske signaler rundt i kroppen, hvor cellerne har receptorer som modtager disse og får cellerne til at foretage de handlinger som signalerne beder om. Hvor energibaner krydser hinanden sidder akupunkturpunkter som hjælper til at styre energien. Hvis der kommer blokeringer på en meridian eller i et akupunkturpunkt er det ligesom en dæmning i en flod der skaber tørke(underenergi) på den ene side og oversvømmelse (overenergi) på den anden. Begge dele skaber ubalancer som kroppen kan vise sig som smerter. Vi tester og afbalancerer disse ubalancer og anviser metoder så du selv kan opretholde et flow i systemet fremover.

Gode grunde til at vælge RygKompagniet

 • 100% fri for medicin, nåle og hypnose
 • 19 års erfaring med smertebehandling
 • Unik testmetode som også kan identificere ikke-diagnosticerbare smerter
 • 87% af alle lændesmerter fjernes i gennemsnit, uanset årsagen til smerterne (sygemeldte undtaget)
 • Mere end 50% langtidssygemeldte tilbage på arbejde igen efter endt kursus
 • 97% får fjernet eller lindret rygsmerter, hovedpine, museskade, tennisalbue, frossen skulder og lignende
 • Metoden er baseret på indgående biologisk og fysiologisk forståelse af helhed og dynamik i kroppen
 • RAB-godkendt uddannelse (Registreret Alternativ Behandler), der sikrer dig en tryg behandling af kompetente behandlere
 • Vi er landsdækkende
 • Metoderne er fuldstændig harmløse
 • Metoderne kan bruges på alle